2022-05-15 20:25:03

Fortsatt uppehåll i trafiken - ingen brygga i Skuru

Vi har sedan december arbetat för att finna en brygglösning i Skuru. Nacka kommun har meddelat slutgiltigt att den nybyggda båtbryggan vid Kungsborgsvägen, som vi har använt enligt deras anvisning, inte är byggd för att tåla båttrafik och att vi därför inte får använda den fortsättningsvis. 

Vi arbetar vidare med att finna en eller helst två bryggor i Skuru där vi har sett ett mycket stort intresse bland boende för pendling. Om vi lyckas lösa en brygga kan vi återuppta trafiken, alternativt tar vi bort Skuru från rutten. Vi återkommer med mer information i takt med att vårt arbete går framåt och vi hoppas på en snar lösning och återupptagen båttrafik. Tack för ert tålamod!


2022-02-08 19:25:02

fortsätter med uppehåll i trafiken

Nackalinjen fortsätter med uppehåll i trafiken trots att restriktionerna nu lättar. Anledningen är att vi ännu inte har hittat lösningar vid alla bryggor som vi trafikerar utmed rutten. Den mest akuta är att vi inte längre har någon brygga i Skuru som har varit den näst mest populära bryggan. För att kunna bedriva båttrafik krävs förutsägbarhet och möjlighet att planera långsiktigt. Så fort vi ser att det finns konkreta långsiktiga lösningar vid varje brygga vill vi återuppta trafiken igen, förhoppningsvis redan i vår.

Det är i dagsläget oklart om den kommunala bryggan i Skuru tål båttrafik eller inte. Tills vi har fått klartecken kring denna eller någon annan brygga i Skuru stoppar vi trafiken. För frågor om den befintliga bryggan vid Skuru, Kungsborgsvägen, hänvisar vi till Ulrika Haij, biträdande trafik- och fastighetsdirektör på Nacka kommun. 

Om någon har en privat brygga i Skuru som vi kan få trafikera vill vi gärna att ni hör av er till oss för att se om det är en möjlig lösning. Idag använder vi privata bryggor i Saltsjö-Duvnäs och Lännersta och utan denna hjälp hade projektet inte varit möjligt.

Två viktiga slutsatser från testperioden i höstas är att trafiken måste drivas på fasta dagar och tider med så små förändringar i tidtabellen som möjligt, samt att alla bryggor utmed rutten behövs för att få ihop ekonomin i projektet. Vi vill därför ha en tydlig långsiktig plan färdig för varje brygga innan vi återupptar trafiken.

Vi är mycket nöjda med utfallet av testperioden. Framför allt morgonturerna blev snabbt populära och visade en stabil trend av ökat resande trots vinterväder och pandemi. Morgonturerna är nära att bära sig ekonomiskt utan Bonavas subvention och med ett biljettpris på 50 kr. Eftermiddagarna har varit svårare och vi måste få rutten att fungera ekonomiskt som en helhet. Vi ser det som ett fullt uppnåeligt mål att båtprojektet kommer kunna bära alla sina driftskostnader på sikt. Vi behöver fortsätta trafikera linjen för att se hur lång tid det tar att uppnå ekonomisk balans. De medel vi har kvar från Bonavas initiala finansiering kommer att användas till att täcka kortsiktiga underskott i driften till exempel i form av rabatterade biljetter. Stödet från Boo energi med all el, nätavgift och laddplats har varit nödvändigt för projektet, både rent ekonomisk då vi har sett flera elprisrekord men även genom att Nackalinjen inte behöver ha buffertar för risker förknippade med elpriser.

Vi ser mycket positivt på projektet och förutom att arbeta med brygglösningar utvärderar vi nu olika alternativ för en snabbare båt med bättre ekonomiska förutsättningar.

Vi återkommer med mer information om bryggor och planerad driftstart. Vi vill även fortsatt tacka Nacka kommun för stöd och vilja att möjliggöra detta projekt; hjälp med bryggor från kommunens sida är en helt avgörande faktor för att kunna driva Nackalinjen.


2021-12-07 22:25:01

Paus i testtrafiken pga pandemin

Grannar, 
Vi har nu kört testtrafik tre dagar i veckan under sex veckor med Nackalinjen. Resultatet har varit över förväntan och vi har nått ut till en mycket bredare krets än vad vi hade trott. Syftet har varit att undersöka om det finns en efterfrågan på miljövänliga båtresor som kollektivt färdmedel i rusningstrafik. Trots en mycket tidig vinter, lågsäsong för båtpendling och att många fortfarande arbetat hemma kan vi nu konstatera att det finns ett stort intresse för båtlinjen som vi avser driva vidare mot permanent trafik! 

Folkhälsomyndigheten har idag gett råd till alla vuxna att om möjligt undvika att resa kollektivt i rusningstrafik. Båten är liten och det finns inte möjlighet att hålla avstånd ombord. Vidare kör Nackalinjen endast i rusningstrafik och syftet är att försöka fylla båten. Vi kommer därför att fr o m. 8 december att ställa in alla turer så länge dessa rekommendationer gäller.

Testperioden som planerades pågå med trafik tre dagar i veckan tom. jul pausas därmed. Vi sparar de resor som Bonava har stöttat med rabatterat pris som inte genomförts och fortsätter nästa år istället när smittspridningens utveckling tillåter oss att börja köra igen.

Det är viktigt för oss att få ett resultat av en längre testperiod då vi är på god väg att bygga upp det underlag som krävs för att skapa en permanent båttrafik och vidare ta en större och snabbare båt i drift. Vi ser fram emot att kunna fortsätta köra Nackalinjen igen så snart vi har möjlighet. 

Den paus vi nu gör kommer vi att använda till att analysera resultatet av den trafik vi har kört och planera nästa etapp. Ett stort tack till alla ni som rest med oss – tack vare er ser vi en efterfrågan på en konkret fortsättning för Nackalinjen. Välkommen åter nästa år!

Hälsningar
Margareta


2021-11-28 19:45:02

Förbättringar till följd av enkätsvar

Vi fick en mycket hög svarsfrekvens på den enkät som vi skickade ut för ett par dagar sedan. Start tack till alla ni som tog er tid att svara. Vi har gjort ett par förändringar som en direkt följd av de svar och idéer som vi fått från er:
  • Avgångstid från Nybroviken 16:30, det var den mest önskade tiden. 
  • Båten kommer att gå tisdag t/r, onsdag, t/r samt torsdag morgon. Även detta var de mest önskade tiderna.
  • Tidtabellen är oförändrad i övrigt.
  • Resor med klippkortet blir avbokningsbara, fram till 19:00 kvällen före morgonturer samt fram till avgång 16:30 eftermiddagsturer. 
  • Vi lanserar en veckobiljett, den kostar 225 kr och då får du en plats automatiskt på alla fem avgångar under en vecka. Om ni har ett klippkort som ni vill omvandla till veckobiljett ordnar vi det, maila oss isåfall.
  • För att förenkla biljetthanteringen har vi automatiserat swishbetalningen samt gjort om referensnumret till att alltid vara de sista fyra siffrorna i ditt telefonnummer. 
Välkomna att fortsatt resa med oss och hör gärna av er även fortsatt med idéer och synpunkter!

Hälsningar
Margareta 
 


2021-11-26 09:40:02

Enkät för att förbättra båtlinjen

Vi har nu kört pendelbåten i en månad. Vi har fått mycket positiv respons och många resenärer och vi kommer gör allt för att fortsätta driva båten. 

Morgnarna går väldigt bra, däremot har vi svårt att hitta en tid när vi kan få med många på eftermiddagarna. Vi måste få eftermiddagsturerna att fungera för att driva båtlinjen då vi inte kan köra båten tom i någon riktning. Vi försöker nu hitta den tid som fungerar för så många som möjligt, även om tiden inte kommer vara perfekt för alla. 

Vi ber dig om hjälp genom att svara på enkäten nedan så snart som möjligt, vi kommer att justera eftermiddagstiderna eventuellt redan nästa vecka beroende på svaren. 

Länk till enkäten:
https://www.survio.com/survey/d/A3O7H6R8A5W2T0Q9O

Svara gärna före måndag 29 november om ni har möjlighet så att vi kan utnyttja testperioden så effektivt som möjligt.

Stort tack för allt stöd - båten är till för alla er som reser med den och vi vill att den ska passa för så många som möjligt!

Hälsningar
Margareta


2021-11-19 09:55:02

Ändrad tidtabell enligt tydliga önskemål från kunder

Väldigt få har varit positiva till en tidigare avgång på morgonen och en senare avgång på eftermiddagen efter att vi gick ut med den planerade ändringen för en vecka sedan. Istället har många bett oss behålla morgontiden då det annars skulle bli för tidigt, och lägga eftermiddagsturen tidigare istället så att man kan ta sista arbetspasset på båten och komma hem till middag. Det är viktigt för oss att de som har blivit återkommande kunder har en stor påverkan på tidtabellen.

Vi kommer därför behålla den nuvarande avgångstiden på morgonen men justerar ankomsttiden Nybroviken till fem minuter senare (08:35) pga strömmar från Mälaren. Hemresan kommer att gå kl 16:00.

Vi fortsätter med testperioden och vill göra vårt bästa för att hitta den tidtabell som efterfrågas mest. Ni som tycker om denna tidtabell kan bäst visa det genom att resa med oss. Alla uppmuntras att skriva till oss med önskemål om tidsintervall och dagar man vill resa så att underlaget breddas ännu mer. Det kan därmed komma ytterligare ändringar under hösten då vi löpande analyserar biljettstatistik och mail. En enkät planeras inom kort och vi hoppas att ni vill svara på den!

Fortsatt stort tack till alla ni som reser med oss!


2021-11-13 11:35:02

Ändrade veckodagar och avgångstider from 22/11

Hej,

Vi har fått mycket feedback kring avgångstider och ändrar nu så att båten ankommer 15 min tidigare (08:15) till Nybroviken och avgår 30 min senare (17:30) från Nybroviken. Vi hoppas kunna fånga upp fler resenärer genom denna ändring. 

Hör gärna av dig och berätta om du tycker att detta är bra eller dåligt. Kommer du fortsätta resa, sluta resa eller börja resa?

Vi lägger även till måndagar t/r för att se hur efterfrågan ser ut att resa då. Torsdag em tar vi bort då vi sett ett för dåligt underlag för att kunna driva båten då. Torsdag morgon behåller vi så länge vi ser att tillräckligt många reser då.

Generellt sett har morgnarna gått mycket bättre än eftermiddagarna, berätta gärna för oss vad vi kan ändra för att ni ska vilja resa med båten hem. 

Tack alla ni som har rest och fortsatt välkomna ombord!

Hälsningar
Margareta


2021-11-08 14:05:03

Nackalinjen erbjuder klippkort - tio resor till priset av nio

Nu finns möjlighet att köpa klippkort till resor med Nackalinjen. Du förbetalar tio resor till priset av nio resor (450 kr). Därefter bokar du dina biljetter som vanligt på nackalinjen.se men slipper betalningsmomentet vid varje bokningstillfälle. Klippkortet är knutet till den mailadress du använder.

Vi har fått in flera frågor hur man kan stötta projektet och klippkortet är ett bra sätt, vi får då bättre möjlighet att planera och bättre testunderlag. Om du vill stötta ekonomiskt så har du möjlighet att betala fullt pris för klippkortet och inte utnyttja Bonavas rabatt. Vidare får ni som åker och uppskattar båten gärna hjälpa oss att sprida budskapet om båtlinjen. För att hålla båten i drift måste vi hitta ett passagerarunderlag som täcker kostnaderna och vi behöver all hjälp vi kan få med detta. 

Vi arbetar på ett flertal möjliga samarbeten med lokala företag. Vi hoppas att det kan leda till fortsatt subventionerade biljetter framöver, samt att vi förhoppningsvis kan komma med specialerbjudanden i samarbete med dessa företag i framtiden. Om du har eller känner till ett företag som kan vara intresserade av ett samarbete eller av att marknadsföra sig genom Nackalinjen vill vi gärna ha kontakt om detta!

Vi vill även passa på att be om feedback för projektet så här långt för att planera resten av hösten. Allt är av intresse, framförallt vilka dagar du vill åka, prioritetsordning samt tider. Vi lägger om tidtabellen efter behov och därför är din input viktig!

Tack för ert stöd och välkommen att resa med Nackalinjen!
Vänliga hälsningar
Margareta


2021-10-27 11:43:06

Imorgon premiär för servering av mat och dryck på hemvägen med Nackalinjen!

Från och med torsdag 28/10 öppnar vi serveringen ombord på M/S Sylvia som avgår från Nybroviken kl 17:00 och stannar i Skuru, Björknäs, Saltsjö-Duvnäs, Tollare och Lännersta.

Det finns enklare färdiglagade maträtter samt dryck inklusive alkoholfria alternativ. Detta är ett första test och om det finns ett intresse av att äta ombord ser vi samarbeten med lokala restauranger som nästa steg.

Vi kommer även att köra den vackra vägen genom Djurgårdskanalen vilket tar några minuter extra men är en fantastisk avslutning på pendlarveckan!


2021-10-26 21:20:03

Nacka kommun om Nackalinjen

Nacka kommun har under hela förberedelsen av Nackalinjen varit ett stöd som möjliggjort att projektet har kunnat bli verklighet. Vi har fått en fin hjälp av både ledande politiker och tjänstemän på alla nivåer som vi vill tacka för! 


2021-10-26 21:20:02

Om Nackalinjen på SVT

SVT gjorde oss sällskap under hela resan och rapporterar:

"Batterier från uttjänta elbilar återanvänds för att driva den nya pendelbåten M/S Sylvia. På tisdagsmorgonen var det premiärtur för den eldrivna färjan som nu ska trafikera mellan Lännerstasundet och Nybroviken i centrala Stockholm.

– Det har varit utmaningar med gamla bryggor som ska tas i bruk igen och att eldrivna pendelbåtar knappt finns idag, säger Margareta Storckenfeldt, grundare av Nackalinjen.

Den nya pendelbåtslinjen är ett privat intiativ som bland annat stöttas av byggbolag, elbolag och lokala föreningar. Enligt dem är båten den första av sitt slag i världen."

Klicka på länken för att se inslaget:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/premiartur-for-gron-batlinje-i-stockholm


2021-10-26 21:15:02

Om Nackalinjen i P4

Vi hade med oss P4 på premiärturen i morse som skriver följande:
  • Företagare och boende i Nacka har gått samman och startat en egen pendelbåtslinje mellan Lännersta och Nybrokajen i centrala Stockholm.
  • Båten är en ombyggd landstigningsbåt från andra världskriget som nu drivs av batterier från gamla elbilar.  
  • "Det är avstressande och rogivande och ett alternativ till allt annat i Stockholm", säger Eva Ståhl-Lundborg som följde med på premiärturen.
Klicka på länken för att lyssna på programmet:
https://sverigesradio.se/artikel/efter-nackabornas-initiativ-har-ar-elbaten-som-pendlar-till-stan


2021-10-26 21:10:01

Nackalinjen har premiär!

Imorse hade Nackalinjen sin premiär! M/S Sylvia anlände 08:30 till Nybroviken fullsatt med pendlare. Resenärer kunde arbeta, ta telefonmöten, äta frukost, ta en kopp kaffe med gamla och nya grannar eller bara njuta av lugnet och den vackra resan.

Många har varit med och hjälpt till med starten och vi hade våra viktigaste stöttepelare Boo Energi, Bonava och Nacka kommun med oss i morse. Grindstugan i Tollare levererade en uppskattad frukost och kaffet kom från Sveriges äldsta privata kafferosteri, lokala Karlbergs kaffe.

Framförallt ett stort tack till alla ni som åkte med oss. Båten drivs till självkostnadspris och vi hoppas kunna få ett tillräckligt trafikunderlag för att denna satsning ska bli permanent och i bästa fall kunna växa med fler avgångar, bryggor och båtar!