Allmänna villkor

Köpvillkor Endast biljetter köpte med klippkort är avbokningsbara. Biljetten är inte personlig. Biljetten måste vara betalad i sin helhet för att vara giltig.

Inställd avgång Biljett till avgång som ställs in återbetalas eller ombokas av Nackalinjen.

Bagage Det finns inte möjlighet att ta med cyklar, barnvagnar eller skrymmande bagage ombord.

Biljettförsäljning Lännersta gård AB säljer biljetter till resor med Nackalinjen för Eco Sightseeing ABs räkning.

Försenad eller avbruten resa Ingen ersättning utges för resa som avbryts eller försenas pga. force majeure såsom t ex. väder, vind, trafiksituation mm. Befälhavaren sätter alltid säkerheten först. Viss variation i ankomsttid kan därmed förekomma.

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en enskild person. Nackalinjen behöver personuppgifter i vår verksamhet exempelvis i samband med att du reser med oss, premumererar på vårt nyhetsbrev eller kommunicerar med oss. När vi behandlar dina personuppgifter rör det sig om namn, telefonnummer och e-post. Nackalinjen skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig.

Enligt Dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.

Under vissa omständigheter har du också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter (rätten att bli glömd) eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det göra att du inte har tillgång till alla Nackalinjens tjänster. Vi kan inte radera dina uppgifter om vi är skyldiga enligt lag att ha kvar dem eller om vi behöver dem för att kunna fullgöra avtal med dig.

Läs gärna mer om respektive rättighet på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud genom . Dataskyddsombudet har till uppgift att ansvara för samt informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom Nackalinjen.