Om Nackalinjen

Under 2019 startade en utredning driven av Bonava Sverige AB, som byggt delar av Tollare, om förutsättningarna för att trafikera rutten Skurusundet med omnejd in till Stockholm med en eldriven pendelbåt. Detta resulterade i Nackalinjen som drivs i privat regi av Margareta Storckenfeldt, boende och uppvuxen i Lännersta. Ytterligare stöd från Bonava Sverige AB har möjliggjort att Nackalinjen har gått från att vara en vision till verklighet.

Nackalinjen är ett projekt med tydlig hållbarhetsprofil. Målet är framförallt att minska biltrafiken. Genom att välja att resa med båten undviker du egna utsläpp i bilköer och dessutom undviker du att skapa bilköer för andra. Det finns inga, och planeras inga, parkeringsplatser vid bryggorna utan vi hoppas att du kommer att lämna bilen hemma och gå eller cykla till båten.

Rutten har tidigare trafikerats av M/S Sylvia; en ombyggd landstigningsbåt från Andra världskriget och världens första båt där man har återanvänt batterier från elbilar och anpassat till en marin användning. Batterierna kommer från Tesla Model S.

Boo Energi stod för elen som båten laddade i Lännersta. All el från Boo Energi är 100 % miljömärkt och enbart producerad från förnyelsebara energikällor. Trots att elen är miljömärkt så har den en påverkan på vårt klimat. Boo Energi klimatkompenserar för det som släpps ut sett ur ett livscykelperspektiv, samt cirka 10% ytterligare vilket gör elen 110% klimatpositiv. Klimatkompensation sker genom att Boo Energi sponsrar hållbarhetsprojekt som ökar produktionen av förnybar energi och minskar fossila bränslen. 2021 sker det genom hjälp med investeringar i sol- och vindkraftsprojekt i Indien. Läs gärna med på booenergi.se/klimatpositiv.

Vi som driver Nackalinjen ser detta som en tydlig möjlighet att göra en konkret insats för klimatet samtidigt som vi skapar en fantastisk service i vår närhet. Vi hoppas att ni också vill vara med och hjälpa till att på lokal nivå ställa om till en mer miljövänlig vardag som samtidigt ger ökad livskvalitet.

Ett stort lokalt engangemang ligger bakom att båtlinjen har blivit verklighet. Förutom Bonava Sverige AB, Boo Energi och Nacka kommun har restaurangerna The Old Smokehouse och Bruket, Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening, Saltsjö-Dufnäs Marina, Schneider & Co och många boende utmed rutten varit med och stöttat och hjälpt till.

Vi vill tacka er som reser med Nackalinjen, det är ni som möjliggör att båtlinjen som vi har skapat kan drivas och finnas tillgänglig för alla.