Välkommen till Nackalinjen!

Klicka på bryggorna för mer info. Kartan kan även förstoras.

Har drivits med el från

Nackalinjen är ett initiativ för att etablera en eldriven pendelbåt från Lännerstasundet via Skurusundet till Nybroviken som ett bekvämt och miljövänligt alternativ till bil- och bussresor. Linjens uppstart har möjliggjorts genom stöd och hjälp från Bonava Sverige AB, Boo Energi samt Nacka kommun.

Båten har drivits med el från Boo Energi som är 100% miljömärkt. Därutöver har Boo Energi kompenserat för utsläppen som genereras ur ett livscykelperspektiv och lite till vilket gör elen 110% klimatpositiv. M/S Sylvia, som trafikerade rutten initialt, är konverterad med batterier som återvunnits från Teslabilar. Vidare är M/S Sylvia själv väl återanvänd då hon är en landstigningsbåt från Andra världskriget.

Under nuvarande etappen trafikeras rutten av en större och snabbare dieselbåt då detta tydligt krävdes av våra passagerare. Målsättningen är att ersätta denna med en eldriven båt.

Projektet drivs av Margareta Storckenfeldt, boende och uppvuxen i Lännersta. Så länge biljettintäkterna täcker de fasta kostnaderna för varje tur, förutom elen som Boo Energi står för, kan båten gå i trafik. Genom att resa med Nackalinjen möjliggör du att båten kan vara en del av den dagliga servicen för alla utmed rutten.